Czytanie za granicą – USA

Dziś wyprawa za wielką wodę, jedziemy do kraju który wywołuje bardzo różne emocje i jest przez Polaków postrzegany bardzo stereotypowo. Zapraszamy z Emilią do USA.

Read More