[Z zakurzonej półki] Kolejny antyklasyk…

Świat w siódmym stuleciu Ery Forda nie pamięta wolności. Pozbawia się tym samym wynikających z niej korzyści, ale też bólu, cierpienia, odrzucenia i strachu. Na rozwój człowieka wpłynął przemysł naukowy, mądre głowy stworzyły system, w którym obowiązuje jednolitość i bezuczuciowość, oraz opracowały plan chroniący ten stan rzeczy. Populacja została ustabilizowana, produkcja masowa wtłoczona w prawa biologii, społeczeństwo poddane standaryzacji. Natura zastąpiona przez ludzką wynalazczość, człowiek o nieuniknionym przeznaczeniu społecznym. Aby idylla nie zaczęła szwankować, działają Państwowe Ośrodki Warunkowania, które wychowują dzieci w pełnej kontroli ich życia. Pawłow eksperymentował na psach…

Read More