Adrian (Secrus) Książka Z zakurzonej półki 

[Z zakurzonej półki] Przez cienie ku barwnym krainom… TOM I

Muszę Ci coś opowiedzieć. Jest taka historia, do cna magiczna, która porwała mnie w swoje sidła i pozwoliła zwiedzać malownicze światy wyobraźni. Opowiastka to klasyczna, czterdzieści lat z hakiem, wysnuta przez jednego maga słowa, dziś już mieszkającego daleko poza naszym światem. Baśń pełna barw i odcieni, utkana z pięciu powieści, spojonych ze sobą w płynnym rytmie. O rodowych dylematach, walkach o tron, wielkiej przygodzie oraz drodze, która prowadzi przez życie prędkie i niebezpieczne. O książęcych braciach i siostrach wielkiej krainy Amberu… i o samym Amberze właśnie, wobec którego my jesteśmy…

Read More